Testamente med særeje – derfor er det en fordel for dine arvinger

Det er udgangspunktet i et ægteskab, at ægtefællerne både ved skilsmisse og dødsfald skal dele deres formuer ligeligt, uanset hvem der ejede hvad. Dette kan ægtefællerne selv ændre på ved at oprette en ægtepagt. I en ægtepagt bestemmer man, at der skal være særeje i ægteskabet, dvs. at hele eller dele af formuen skal holdes udenfor ligedeling, enten kun ved skilsmisse eller både ved skilsmisse og dødsfald.

Kan kun ægtefællerne bestemme særeje?

Udover at ægtefællerne selv kan bestemme særeje i deres ægteskab, kan dén, der giver en gave til en person, også bestemme, at gaven skal være særeje for modtageren. Dette sker ofte ved at oprette et gavebrev, så det kan dokumenteres på skrift, at gaven er særeje.

Udover at en gavegiver kan bestemme særeje, kan en person, som man arver efter, også have bestemt særeje i testamentet – dvs. at arven bliver særeje for arvingerne.

Hvilke fordele er der ved særeje?

Når arven er særeje, skal den – som nævnt – ikke deles i tilfælde af skilsmisse – og evt. heller ikke ved dødsfald. Det er ofte gavegiverens eller testatorens ønske om, at arven skal blive i modtagerens/arvingens familie, der har ligget til grund for ønsket om særeje i testamentet. Den, der bestemmer særeje, kan selvhav bestemt i testamentet, om det skal være muligt for arvingen senere at kunne ændre særejebestemmelsen igen, hvis arvingen ønsker dette. På denne måde kan man være sikker på, at særejet ikke får utilsigtede virkninger i arvingens ægteskab – mod arvingens vilje. Det stiller din arving mest muligt frit, og du skal huske på, at arvingen stadig selv vil skulle foretage en aktiv handling, hvis denne ønsker at ændre på udgangspunktet med særeje, som du har bestemt i testamentet.

Hvor mange har bestemt særeje?

Det kan ikke helt præcis opgøres, hvor mange, der har ønsket en eller anden form for særeje i testamentet, men det anslås, at det er ca. 2/3 af dem, der opretter testamente, der har ønsket det for arven til arvingerne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt testamente med særeje er det rigtige for dig, anbefales du at kontakte en jurist hos Arvesikring.dk, som kan vejlede sig nærmere. På denne måde er du sikker på at få mest muligt for dine penge, og at arven efter dig vil blive fordelt i mest mulig overensstemmelse med dine præcise ønsker. Opret testamente før det er for sent – det kan hurtigt svare sig.